Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, exhibition hall
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, exhibition hall, view from the ground floor
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, stairs
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, dome
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, exhibition hall, first floor
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, exhibition hall
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, exhibition hall, view from the ground floor
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, stairs
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, rainwater channel
Kreativa - interior design of the MPWiK office in Warsaw, dome

MPWiK Warszawa


  O projekcie:

Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji przebudowy i adaptacji wnętrz poprzemysłowego budynku na muzeum poświęcone historii i funkcjonowaniu Filtrów Lindleya. Temat wymagał wewnętrznego połączenia kilku kondygnacji hali niegdyś mieszczącej wysokie maszyny parowe napędzające pompy oraz dostosowania wnętrza do funkcji wystawienniczych i edukacyjnych. Istota koncepcji polegała na przepruciu pozornie odrębnych przestrzeni przez ażurowe schody łączące istniejący wcześniej system stropów, podestów i antresoli w celu stworzenia integralnej całości. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały zabytkowy budynek stał się częścią wystawy. Dominujący element kompozycji stanowi nowa klatka schodowa integrująca przestrzeń wszystkich kondygnacji, a także prowadząca na projektowaną antresolę. Aby umożliwić wykonanie schodów przepruty został fragment stropu nad pomieszczeniem pomp, co stworzyło wgląd w dół, ujawniając tym samym kontynuację przestrzeni na niższej kondygnacji.


   MPWiK Warszawa
   Warszawa